Ondeugdelijke heupprothesen Ondeugdelijke kunststofmatjes Ondeugdelijke borstprothesen Ondeugdelijke ICD-leads

Medische fout

Indien de behandelend arts medisch verwijtbaar heeft gehandeld, kan het zijn dat deze en het ziekenhuis aansprakelijk zijn voor alle als gevolg hiervan geleden schade. Voor de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis geldt geen vervaltermijn. Wel geldt er een wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar gerekend vanaf het moment dat u als slachtoffer bekend bent met de schade en de persoon die daarvoor aansprakelijk is. Deze verjaringtermijn kan, in tegenstelling tot de vervaltermijn, steeds opnieuw voor vijf jaar worden gestuit. Vooral omdat nog niet alle toekomstige risico’s bekend zijn, is het van belang om uw rechten jegens de producent, maar ook jegens de arts en het ziekenhuis, veilig te stellen.

Contact

+31 35 601 50 80

Oude Enghweg 4 1217 JC Hilversum