Ondeugdelijke heupprothesen Ondeugdelijke kunststofmatjes Ondeugdelijke borstprothesen Ondeugdelijke ICD-leads

Productaansprakelijkheid

In het geval er sprake is van een ondeugdelijk medisch hulpmiddel (de prothese) kan het zijn dat de producent voor alle schade die hieruit volgt aansprakelijk is. De productaansprakelijkheid van de producent is naar zijn aard en soort een andere aansprakelijkheid dan de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis. Dit brengt onder meer andere bewijsvereisten met zich mee. Van belang hierbij is dat er voor de productaansprakelijkheid een vervaltermijn geldt van 10 jaar gerekend vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht.

De schade die vergoed dient te worden kan worden onderscheiden in materiële en immateriële schade. Wat de eerste betreft is vooral de inkomensschade belangrijk: indien een medische fout of het ondeugdelijke product tot arbeidsongeschiktheid heeft geleid dient de veroorzaker deze inkomensschade te vergoeden, waarbij het om (zeer) aanzienlijke bedragen kan gaan. Daarnaast behoren alle overige kosten, zoals voor huishoudelijke hulp, opvang en ook de kosten die gemaakt moeten worden omdat men niet zelf meer voor onderhoud kan verzorgen, alsmede kosten voor juridische bijstand. Het gaat hierbij dus niet alleen om kosten die ontstaan doordat een heroperatie noodzakelijk is, maar om álle schade die voortvloeit uit het gebruik van de ondeugdelijke prothese. Het gaat dus niet alleen om extra reiskosten, of de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar, zoals sommige producenten en ziekenhuizen doen voorkomen. De schade kan fors oplopen, denkt u bijvoorbeeld maar aan het verlies aan inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid. Let wel, ook op de langere termijn kan schade ontstaan. Bijvoorbeeld omdat heroperaties niet onbeperkt mogelijk zijn. Bij een voortijdige heroperatie is daarvan dan al één mogelijkheid verbruikt en kan mogelijk een in de toekomst noodzakelijke heroperatie niet meer plaatsvinden.

Contact

+31 35 601 50 80

Oude Enghweg 4 1217 JC Hilversum